rugpjūčio 2016

Al Jaffee_plakatasZarasų krašto muziejus

(D. Bukonto g. 20, Zarasai)

2016 m. rugsėjo 2 d. (penktadienis), 13 val.

 

13.00 val. – garsaus amerikiečių satyrinio žurnalo ,,MAD" iliustratoriaus Al Jaffee, kurio vaikystė (1927 – 1933 m.) prabėgo Zarasuose, darbų reprodukcijų parodos atidarymas.

13.30 val. – koncertas ,,Susitikimas su giesmėmis įvairiomis kalbomis“. Dalyvauja vokalistė Esti Kenan-Ofri (Izraelis) ir perkusininkas Arkadijus Gotesmanas (Vilnius).

DSC_6950 (Medium)Za­ra­sų kraš­to mu­zie­jus, prieš pra­si­de­dant Za­ra­sų mies­to šven­tei, at­vė­rė du­ris į tarp­tau­ti­nę, uni­ka­lų eže­rų kraš­to gro­žį rep­re­zen­tuo­jan­čią pa­ro­dą, pirmą kar­tą įvy­ku­sią 2004 me­tais, o nuo 2011 me­tų or­ga­ni­zuo­ja­mą kas­met.

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Laikinai einanti direktoriaus pareigas Jolanta Lementauskienė
Įmonės kodas: 190221622