Naujienos

Kasmet rugpjūčio 14-15 dienomis Zarasų mieste švenčiama miesto šventė. Šiemet Zarasai mini 506-ąjį gimtadienį bei 80-ąsias Zarasų kurortinio miesto statuso gavimo metines (1932 m. miestui pirmą kartą buvo suteiktas antros eilės miesto ir kurortinio miesto bei vasarvietės statusas). Pirmasis renginys, skirtas šioms įsimintinoms datoms paminėti, rugpjūčio 14 d. Zarasų krašto muziejuje pristatyta tradicinio tarptautinio plenero „Zarasai – ežerų kraštas 2012“ dailininkų tapybos darbų paroda bei Ketvirtojo Klezmerių muzikos festivalio koncertas. Renginio metu zarasiškius bei miesto svečius sveikino Zarasų rajono savivaldybės meras Arnoldas Abramavičius bei Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Rimvydas Podolskis.

 

 

Rugpjūčio 14 d. (antradienį) 16 val. Zarasų krašto muziejuje įvyks Ketvirtojo Klezmerių muzikos festivalio koncertas. Dalyvauja Klezmerių kvintetas (Arkadijus  Gotesmanas, Borisas Kirzneris, Dominykas Vyšniauskas, Ričardas Sviackevičius, Eugenijus Kanevičiaus). 
Šių metų Klezmerių muzikos festivalio koncertai dedikuojami vienam garsiausių XX amžiaus smuikininkų, Jaschai Heifetzui, kurio skrydis į pasaulį prasidėjo Vilniuje. 
 

 

Šiais metais Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai sukanka 150 metų. Ta proga Zarasų krašto muziejuje liepos 25 d. (trečiadienį) 17 val. įvyks fotografijų parodos ,,Zarasų bažnyčia seniau ir dabar“ pristatymas. Parodos autoriai: Gintautas Antanavičius, Rimantas Grigas, Vasilijus Kukonenko, Algimantas Navickas. Renginio metu vibrafonu gros Marius Šinkūnas.

 

 

Liepos 6-ąją dieną, 21 val. lietuviai visame pasaulyje sustos kelioms minutėms, kad atiduotų pagarbą savo tėvynei. ,,Tautiška giesmė“ aplink pasaulį – tradicija, kuria verta didžiuotis. Ta proga kviečiame liepos 6 d. (penktadienį), 19.30 val. į Zarasų krašto muziejuje vyksiantį Valstybės dienos minėjimą. Renginio metu bus atidaryta Laimos Kriukelienės tapybos darbų paroda ,,Valstybės istorija drobėje“, dalyvaus Lietuvos prozininkas, istorinių romanų rašytojas Jonas Užurka, koncertuos Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos doktorantė  Saulė Šerytė (sopranas) ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos pianistas Andrius Vasiliauskas. Koncerte skambės M. K. Čiurlionio, J. Tallat-Kelpšos, V. Klovos, T. Juzeliūno kūriniai, lietuvių liaudies dainos.

 

 

Birželio 14 d. Zarasų krašto muziejuje buvo paminėta Gedulo ir Vilties  dieną. Sukako 71-eri metai nuo dienos, kuomet buvo įvykdytas pirmasis masinis gyventojų trėmimas iš Lietuvos į tolimuosius Sovietų Sąjungos regionus. 1940 m. birželyje okupavusi Lietuvą, Tarybų Sąjunga pradėjo politines represijas prieš okupuotus šalies gyventojus. Birželio 14-18 dienomis iš Lietuvos buvo deportuota apie 18,5 tūkstančio žmonių. Tremtis tapo didžiule tautos tragedija ir netektimi, pavadinta „Juoduoju birželiu“.

 

Liepos 1 d. (sekmadienį), 14 val. Stelmužėje vyks valstybės saugomo liaudies meno paminklo – medinės Stelmužės Šv. Kryžiaus bažnyčios (1650 m.) atidarymo po tvarkybos darbų iškilmės. Seniausiojo Lietuvos ąžuolo paunksmėje stovinčio kultūros paveldo objekte ne tik vyko sakralinės apeigos, bet ir įsikūręs Bažnytinio meno muziejus, kuris dėl avarinės pastato būklės pastaruoju metu buvo uždarytas.
 

2012-06-11

Įstaigos pavadinimas – Zarasų krašto muziejus

Įstaigos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos buveinė: D. Bukonto  g. 20, LT-32132, Zarasai
Įstaigos kodas – 190221622

Darbo pobūdis:

Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką ir efektyvų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą pagal buhalterinės apskaitos įstatymus, formuoja apskaitos ir kontrolės politiką, rengia muziejaus biudžeto projektą, laiku pateikia ataskaitinius duomenis, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą, apskaitą vykdo naudodamas kompiuterines buhalterines programas, atlieka  kitas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme.

 

 

Zarasų krašto muziejuje birželio 14 d. (ketvirtadienį) 17 val. įvyks Gedulo ir vilties dienos paminėjimas. 1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol nenustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičius.

Zarasų krašto muziejuje gegužės 24 d. (ketvirtadienį), 17 val., įvyks Zarasų meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų darbų parodos atidarymas. Žiūrovams pristatoma vienuolikos mokinių, baigusių šešerių metų trukmės dailės programą, darbai. Mėgstantiesiems piešti ir tapyti vadovavo mokytoja Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, o pasirinkusiesiems grafikos techniką - mokytoja Petronė Sekonienė.

 

Zarasų krašto muziejuje gegužės 18 d. (penktadienį) 16 val. įvyks Rasos Vasilevičiūtės (Vilnius) kūrybos darbų paroda ,,Žolynai“ (pažintis su rytais). Parodoje pristatomi darbai, atlikti japonišku sausu tušu ant plono ryžinio popieriaus. Pasak menininkės, ši įdomi patirtis praturtinta literatūra, bičiulyste, pažinimu, diskusijom bei studijos „Tušo kelias“, vadovaujamos dailininkės Dalios Dokšaitės, tapybos sumi-e technika kaligrafijos užsiėmimais.
 

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622