I-oji Y. Peno darbų paroda

I-oji Y. Peno kūrybos darbų paroda Zarasuose 2014 m. (projektas ,,Yjegudai Penui – 160“: sugrįžimai“)

2014 m. nuo rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 15 d. Muziejuje veikė Yjegudos Peno kūrybos darbų paroda iš Vitebsko srities kraštotyros muziejaus (Baltarusijos Respublika).

Yjeguda Penas (1854–1937) – kraštietis žydų kilmės dailininkas ir pedagogas Yjeguda Penas gimė neturtingoje daugiavaikėje amatininko šeimoje 1854 m. birželio 5 d. Zarasuose (anuomet Novoaleksandrovske, Kauno gubernijoje). Dailininkas Yjeguda (kiti vardo variantai – Judelis, Jurijus) Penas pirmiausia garsus kaip pirmasis pasaulinio garso dailininko Marko Šagalo mokytojas, tačiau ir pats dailininkas puikus menininkas, įkūręs Vitebske (Baltarusija) dailės mokyklą bei išugdęs daug garsių dailininkų.

Y. Penas anksti liko našlaitis, tėvas mirė, kai berniukas buvo vos ketverių. Religinėje mokykloje prie sinagogos jis ypač susidomėjo piešimu. Jau vaikystėje jis mėgo piešti humoristinius draugų portretus už ką neretai gaudavo lupt per rankas. Nuo trylikos metų Y. Penas priverstas uždarbiauti dažytojo pagalbininku Daugpilio mieste (Latvijoje). Jau tuomet jis pradėjo piešti reklamines iškabas, iliustracijas iš knygų, buitines sceneles. 1879 m. Y. Penas įstoja į Sankt Peterburgo dailės akademiją. Baigęs ją grįžta į Daugpilį (Latvija), vėliau barono N.N. Korfo kvietimu persikelia gyventi ir kurti į barono dvarą netoli Kreicburgo (vietovė pusiaukelėje tarp Daugpilio ir Vitebsko), vėliau ir vėl persikelia gyventi į Sankt Peterburgą ir gauna leidimą gyventi ten nuolat. Į Vitebską (Baltarusija) dailininkas Y. Penas atvyko norėdamas įkurti privačią dailės mokyklą, kuriai leidimą palankiausiai buvo gauti Vitebske. Šiame mieste prasideda dailininko aktyvus kūrybinis laikotarpis. Privati Y. Peno piešimo ir dailės mokykla gyvavo nuo 1892 m. iki 1918 m. Didžioji dauguma Y. Peno mokinių buvo žydai. Tuo metu 52 proc. Vitebsko gyventojų sudarė žydų tautybės žmonės. Y. Peno mokiniai savo prisiminimuose pasakoja, jog mokytojas Y. Penas buvo labai aukštos kultūros žmogus, dėmesingas, viską aiškino ramiai, niekuomet nekėlė balso, jis mėgo piešti savo mokinius, garsus jo Marką Šagalą jaunystėje vaizduojantis portretas, nutapytas 1914 m. Kai M. Šagalas įkūrė Vitebske aukštąją dailės mokyklą, jis pakvietė savo mokytoją Y. Peną ne tik dėstyti, bet ir būti prorektoriumi. Marko Šagalo įkurta Vitebsko aukštoji dailės mokykla tapo dailininkų reformatorių – radikalų buveine, kur įsikūrė grupė ,,JUNOVIS” (Utverditeli novogo iskustva). Visa tai susiję su garsaus dailininko K. Malevičiaus atvykimu į Vitebską 1919 m. pabaigoje. Šiuos laikus menotyrininkai vadina Vitebsko renesansu. Vitebskas vadinamas avangardinės dailės centru. Tačiau jau 1921 m. garsios dailininkų grupės nariai išvyksta. M. Šagalo įkurta aukštoji dailės mokykla patiria nemažai (nuo aukštosios iki technikumo).1923 m. Y. Penas palieka šią mokyklą dėl nesutarimų su vadovybe ir mokyklos perkėlimo į netinkamas patalpas.

Dailininkas Y. Penas sukūrė per 800 darbų: piešinių, eskizų, etiudų, portretų. Jam ypač gerai sekėsi buitiniai vaizdeliai iš žydų amatininkų gyvenimo, kurį puikiai pažino nuo vaikystės, kompoziciniai portretai. Y. Peno idealas – garsusis Rembrantas, dailininkui patiko kurti jo manieroje. Vienas garsiausių dailininko paveikslų ,,Skyrybos” (1907 m.). Jis turėjo ir savo mūzą – Basią Aselrod iš Pskovo, kurios portretus mėgo tapyti. Y. Penas bendravo su garsiu dailininku Ilja Repinu, kurio sodyba buvo visai šalia Vitebsko. Y. Peno darbai buvo pristatomi Sankt Peterburgo dailės akademijos organizuojamose parodose, 1925 m. Minske buvo eksponuojami 42 dailininko darbai. 1933 m. vyko Y. Peno kūrybinio 50-mečio paroda, kuria jis rūpinosi pats.

Dailininkas namuose saugojo visus savo darbus, skurdžiame bute sienos buvo nuo grindų iki lubų nukabinėtos dailininko darbais. Juos jis norėjo dovanoti Vitebsko miestui, tačiau niekaip negalėjo rasti tinkamų tam patalpų, o bet kokių dailininkas nenorėjo. Įdomus ir tas faktas, jog dailininkas savo darbų neparduodavo, anot jo, ,,nenorėjo prekiauti savo įkvėpimu”. Deja, kaip įtariama, būtent dėl turtingos dailininko darbų kolekcijos 83 metų Y. Peną nužudo namuose naktį. Vėliau buvo apkaltinti giminaičiai, siekę pasipelnyti iš dailininko kūrybos. Kituose šaltiniuose teigiama, jog dailininkas buvo nužudytas politiniais kėslais. Y. Penas palaidotas Vitebske Starosiomensko kapinėse.

Vitebske po dailininko Y. Peno mirties buvo įkurta jo paveikslų galerija, kurioje 1939-1941 metais buvo eksponuojama per 80 dailininko darbų, tačiau po Antrojo pasaulinio karo iš evakuacijos Saratove sugrįžo tik dalis dailininko darbų, daugelis jų dingo, keletas – saugomi Baltarusijos Respublikos dailės muziejaus archyvuose. Dailininkas Y. Penas išugdė pasaulinio lygio dailininkus M. Šagalą, O. Cadkiną, E. Lisickį bei daug kitų dailininkų ir skulptorių.

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622