Muziejaus leidiniai

1. Laima Raubiškienė. Zarasų apskrities savivalda Nepriklausomybės laikotarpiu. Kaunas, ,,LUTUTĖ“, 1999.

ISBN 9986-756-59-6.

2. Laima Raubiškienė. Pašauktas mylėti artimą. Utena, UAB ,,Utenos spaustuvė“, 2001.

ISBN 9986-945-83-6.

Kunigo dekano Vytauto Kapočiaus 25 metų kunigystės sukakčiai (1976-2001) prisiminti.

3. Ilona Vaitkevičienė. Zarasų krašto muziejus. Utena, UAB ,,Utenos Indra“, 2002.

4. Ilona Vaitkevičienė. Kazimiero Būgos memorialinis muziejus Pažiegėje. Utena, UAB ,,Utenos Indra“, 2004.

5. Laima Raubiškienė. Zarasai laiko vilnyse. Utena, UAB ,,Utenos Indra“, 2006.

ISBN 9955-676-35-3.

Leidinys skirtas Zarasų miesto 500-osioms metinėms. Knyga parengta pagal Zarasų rajono savivaldybės užsakymą ir jos lėšomis.

6. Ilona Vaitkevičienė. Stelmužės kultūrinis paveldas fotografijoje: XVII a. medinė sakralinė architektūra ir skulptūra“. Vilnius, spaustuvė ,,Petro ofsetas“, 2008.

7. Ilona Vaitkevičienė. Zarasų krašto dvarai Lietuvos tūkstantmečio kontekste. Vilnius, UAB ,,Petro ofsetas, 2009.

Leidinio rėmėjas Kultūros rėmimo fondas prie LR kultūros ministerijos.

8. Ilona Vaitkevičienė. Zarasų krašto gyvieji tradiciniai amatai.I dalis. Audimas ir medžio drožyba. Vilnius, UAB ,,Petro ofsetas, 2009.

ISBN 978-609-420-038-0.

Leidinio rėmėjas Kultūros rėmimo fondas prie LR kultūros ministerijos.

9. Ilona Vaitkevičienė. Zarasų krašto gyvieji tradiciniai amatai.II dalis. Kalvystė, paprotinė dailė, tekstilė, tapyba, popieriaus karpiniai, pynimas iš vytelių, armonikos ir kulinarinis paveldas. Vilnius, UAB ,,Petro ofsetas, 2010.

ISBN 978-609-420-118-9.

Leidinio rėmėjas Kultūros rėmimo fondas prie LR kultūros ministerijos.

10. Ilona Vaitkevičienė. Zarasų miesto ir apylinkių senoji architektūra. Utena, UAB ,,Utenos Indra“, 2011.

ISBN 978-609-455-024-9.

Leidinio rėmėjas Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos.

11. Ilona Vaitkevičienė. Zarasų krašto dvarai. Utena, UAB ,,Utenos Indra“, 2011.

ISBN 978-609-455-023-2.

Leidinio rėmėjai: Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros ministerijos, Zarasų rajono savivaldybė.

12.  Pavadinimas: Katalogas ,,Zarasų krašto muziejaus rinkiniai: Rytų Aukštaitijos sakralinė skulptūra”, Zarasų krašto muziejus, 2012 m.

13. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltų kultūros ženklai: dabartis ir rytdiena” pranešimai, Zarasų krašto muziejus, 2016 m. Sudarė Ilona Vaitkevičienė.

14. Katalogas „Yjeguda Penas tapyba”, Zarasų krašto muziejus, 2015 m. Sudarė Ilona Vaitkevičienė. Leidinio remėjai Lietuvos kultūros taryba, Zarasų rajono savivaldybė)

15. Katalogas  „Penas ir jo mokiniai tapyba“, Zarasų krašto muziejus, 2017 m. Sudarė Ilona Vaitkevičienė. Leidinio remėjai Lietuvos kultūros taryba, Zarasų rajono savivaldybė)

16. Katalogas „Antono Brodovskio kolekcija“, Zarasų krašto muziejus, 2015 m. Sudarė Ilona Vaitkevičienė. Leidinio remėjai Lietuvos kultūros taryba, Zarasų rajono savivaldybė)

17. Knyga  ,,Zarasų krašto savivaldai šimtas metų“. Sudarė Laima Riaubiškienė, 2019 m.

18. Knyga ,,Zarasų miesto aikštė XIX a. pab. – XX a. pr.“, Zarasų krašto muziejus, 2018 m. Sudarė Ilona Vaitkevičienė. Leidinio remėjai Lietuvos kultūros taryba)

19. Albumas ,,Stelmužės XVII a. dvaro istorija“, Zarasų krašto muziejus, 2019 m. Sudarė Ilona Vaitkevičienė ir Vasilijus Trusovas. Leidinio remėjai Lietuvos kultūros taryba)

20. Knyga „Dusetų Kaimų paLikimas“, Zarasų krašto muziejus, 2020 m. Sudarė Rytis Pivoriūnas. Leidinio remėjai  Kultūros paveldo departamentas)

Post a Comment

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622