Zarasų krašto muziejus

Niekur niekada per amžius tegul nebūna žmogui atimta Tėvynė (Sofija Slavickienė)

Birželio 14 d.  Zarasuose įvyko Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimas, skirtas tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti.  Simboliška, kad minėjimas pradėtas  Šv. Mišiomis Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias aukojo kleb. dek. Vydas Juškėnas ir  alt. g. kan. Vilnis Viktoras Cukuras. Zarasų dekanas V. Juškėnas pasakė turiningą pamokslą apie tremtyje kentėjusius ir negrįžusius mūsų tautiečius. O tie, kurie sugrįžo, guodėsi viltimi, kad tai niekada nepasikartos. Deja,šiandien Ukrainos žmonės patiria tą patį siaubą. Jis pakvietė pamąstyti apie tai, kokiu būdu kiekvienas dalyvaujame Tėvynės istorijoje ir kokias vertybes branginame, o  angeliškas vargonininkės Linos Lukošienės giedojimas pamaldų dalyvius graudino iki širdies gelmių. Šv. Mišios baigtos  sugiedota Tautiška giesme.

Pilietine akcija, kurią bažnyčios šventoriuje prie Tremtinių kryžiaus organizavo Zarasų šauliai (vadas A. Guogis), Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokiniai (mokytoja R. Morozovienė) ir Zarasų rajono savivaldybės vadovai – tremtiniai Rimantas Jurevičius, rajono Savivaldybės mero pavaduotojas ir Benjaminas Sakalauskas, rajono Savivaldybės administracijos direktorius buvo pagerbtos okupacijų aukos. Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas dėkojo susirinkusiems sakydamas, kad istorija – gyva, nes liudija.

Minėjimas tęstas Zarasų krašto muziejuje.  Čia abejingų nepaliko režisierės Gražinos Karlaitės sukurta literatūrinė-muzikinė kompozicija ,,Birželio ankstų rytą…“, kuri sužavėjo ir jaudino jaunimo susikaupimu, kiekvienu ištartu jų žodžiu, skambančia muzika, atodūsiais.

Įtaigus ir tikroviškas buvo tremtinio istorijos mokytojo Romualdo Karlos liudijimas. Pranešėjas  apgailestavo dėl gerokai retėjančių tremtinių gretų, papasakojo apie kadaise su mokiniais surinktą gausią kraštotyrinę medžiagą apie Zarasų rajono politinius kalinius, tremtinius ir partizanus, kuri saugoma Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centre, o jos kopija Zarasų krašto muziejuje. R. Karla akcentavo šios istorinės datos minėjimo svarbą  Rusijos su Ukraina karo kontekste.

Vėliau minėjime skambėjo Zarasų kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio ,,Čiūta“  (vadovė Diana Skvarčinskaitė) atliekamos lietuviškos dainos, atidaryta iš muziejaus fondų parengta kraštietės tremtinės bei dailininkės Genovaitės Kindurytės-Belžakienės tapybos darbų paroda. Menininkės gyvenimo istoriją papasakojo Zarasų krašto muziejaus renginių koordinatorius muziejininkas Vasilijus Trusovas (šią parodą galite aplankyti Zarasų krašto muziejaus darbo laiku iki birželio 30 d.).

Tądien daugelis renginių Zarasuose dalyvių spėliojo, kodėl kiaurą parą lyja lietus. Savo spėjimą pagrisiu vienu tremtinės dailininkės G. Belžakienės gyvenimo epizodu iš J. Meškauskaitės straipsnio „Mokytojų tremtinių šeima“  (laikraštis ,,XXI amžius“, 2012 m. liepos 12 d.): „Visos vagono keleivės iš visų jėgų šaukėsi pagalbos, prašė, kad greičiau sušaudytų, bet daugiau nekankintų. Atėjęs kareivis smarkiai išsikeikė ir pasakęs, kad vandens nėra, užtrenkė duris. Pamačius, kad Vėjelis [taip Zarasuose vadino parodos autorės sūnelį – O. R.] jau miršta, vagone kilo baisi panika. Staiga viena mergina gražiu balsu užgiedojo „Marija, Marija palengvink vergiją, išgelbėk nuo priešo baisaus…“. Aprimusios moterys sugiedojo visą giesmę ir sukalbėjo Rožinį. Priėjusi prie langelio pajutau, kad šią giesmę gieda žmonės ir kituose vagonuose. Po kelių valandų aptemo dangus. Trinktelėjo griaustinis ir netrukus prapliupo lietus. Kažkas suriko: „Vanduo!“ Visos puolė prie langelio, rinko į saujas nuo stogo krintančius lašus ir girdė vaikučius. Atsigėrėme visos, atsigavo ir Vėjelis. Dar pavyko prisirinkti vandens po puodelį atsargai, tad likome gyvi stebuklo dėka. Nuo baisios panikos ir mirties išgelbėjo malda ir lietus…“

Olga Raugienė, redaktorė

Nuotraukos V. Kukonenkos

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622