Zarasų krašto muziejus

Sakralinė medinė liaudies skulptūra

1934 m. įkurtas Zarasų krašto muziejus 1963-siais buvo uždarytas, o jo eksponatai perduoti Rokiškio kraštotyros muziejui. 1987 m. muziejus faktiškai pradėjo kurtis iš naujo, o istorinė situacija nebuvo palanki nuosekliam etnografiniam rinkiniui kaupti. Pasak Lietuvos dailės muziejaus menotyrininkės D. Bielinienės, muziejuje esančią sakralinės medinės liaudies skulptūros kolekciją sudaro iš kolekcionieriaus E. Armoškos antikvariato „Maldis“ pirktos devyniasdešimt dvi skulptūros, kurias 1998 m. įsigijo, o 1999 m. Zarasų krašto muziejui dovanojo Lietuvos dailės muziejus. Tačiau šios įvairaus dydžio ir meninės vertės medinės skulptūros neturi metrikų, nėra žinomi jų autoriai, sukūrimo datos bei ankstesnio buvimo vieta. Pagal jų meninę raišką galime spręsti, kad skulptūros yra atkeliavusios iš įvairių Lietuvos regionų, tarp jų ir iš Žemaitijos. Jos sukurtos XIX a. – XX a. pirmoje pusėje.

Dalis dovanotų skulptūrų buvo blogos būklės, todėl vykdydamas projektinę veiklą Zarasų krašto muziejus jas restauravo, o 2012 m. išleido katalogą „Zarasų krašto muziejaus rinkiniai: Rytų Aukštaitijos sakralinė skulptūra“. Šis leidinys pakliuvo į  klebono  teol. lic. A. Kasperavičiaus rankas, kuris atpažino Šv. Petro ir Švč. Mergelės Marijos Sopulingusios skulptūras ir nustatė jų ankstesnes buvimo vietas. Derybos atgauti šias skulptūras užtruko keletą metų, nes pagal griežtas muziejinių vertybių saugojimo taisykles vykdoma sudėtinga  eksponatų grąžinimo jų turėtojams procedūra pirmiausia reikėjo įrodyti, kad skulptūros tikrai priklausė bažnyčioms. Po visų privalomų veiksmų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 29 d. posėdyje priimtas sprendimas Nr. T- 220 „Dėl sutikimo perduoti kilnojamąsias vertybes“. Zarasų krašto muziejus skulptūrą „Šv. Petras“ perdavė Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijai, atstovaujamai kleb. A. Kasperavičiaus, o skulptūrą „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ Šiaulių vyskupijos Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijai, atstovaujamai kleb. R. Katiliaus. Nuo šiol šių parapijų tikintieji galės džiaugtis skulptūrų sugrįžimu į minėtų parapijų bažnyčias, nes senoji sakralinė medinė liaudies skulptūra yra itin vertinga lietuvių tautos dvasinio ir meninio paveldo dalis.

Kviečiame Zarasų krašto muziejuje aplankyti ekspoziciją „Rytų Aukštaitijos sakralinė skulptūra“, kurioje keliomis užsienio kalbomis veikiantis infoterminalas padės geriau pažinti mūsų tautos sakralinį palikimą.

Zarasų krašto muziejaus informacija

 

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622