Zarasų krašto muziejus

Tautodailininkės Virginijos Kazancevienės (Zarasai) velykinių margučių paroda

Amatų centre Antazavės dvare nuo kovo 16 d. eksponuojama tautodailininkės V. Kazancevienės velykinių margučių paroda. Autorė pristato skutinėtus vištų, stručių, žąsų tuščiavidurius (išpūstus) kiaušinius, margintus įvairiais raštais. Menininkė ypač mėgsta tamsias spalvas, o skutinėdama naudoja tik peiliuką. Margučiai žavi ryškiais smulkiais raštais.

  1. Kazancevienė gimė 1964 m. Alytuje. Baigė Vilniaus lengvosios pramonės technikumą, ir įgijo viršutinio trikotažo technologės specialybę. Nuo 1983 m. gyvena Zarasuose. Ji prisi­me­na, kaip vai­kys­tė­je tė­vai iš tur­gaus parsi­vež­da­vo spal­vo­to la­ko ir nudrož­tu pa­galiuku pieš­da­vo raštus ant vir­tų kiau­ši­nių. Tradiciniais raštais skutinėtus margučius tautodailininkė V. Kazancevienė pirmą kartą pamatė bū­da­ma stu­den­tė Et­no­gra­fi­jos mu­zie­juje Vil­niu­je. 1995-aisias, prieš Ve­ly­kas, Virginija pri­si­mi­nė tuos sku­ti­nė­tus mar­gučius ir su­ma­nė pa­ti pa­ban­dy­ti. ,,Ke­li pavyko. Pa­siė­miau juos ketindama pa­do­va­no­ti drau­gėms, o jos iš­kart ma­ne at­vedė į Za­ra­sų kul­tū­ros cen­trą, kur bu­vo ren­gia­ma mar­gu­čių pa­ro­da. Tie mar­gu­čiai tuomet pel­nė trečią­ją vietą… Vie­ną mar­gu­tį skutinėju ke­lias va­landas, o kai pa­bai­giu – jis jau tar­si da­le­lė ma­nęs, gai­la bū­tų par­duo­ti, ne­bent ga­liu do­va­no­ti“, – pasakoja ji.

Daug metų margučius skutinėjanti tautodailininkės sako: „Kai paimi margutį į rankas ir pradedi skutinėti, ateina nusiraminimas. Marginant margutį niekada nežinai, koks raštas išeis, nes pati ranka tave veda, ir raštai tartum plaukia iš vidaus“.

Margučių meistrė aktyviai da­ly­vau­ja parodo­se: 2000 m., 2007 m. ir 2010 m. – Zarasų kultūros centre rajoninėse margučių parodose pelnytos pirmosios vietos, 2008 m. – tautodailės regioninėje parodoje ,,Aukso vainikas“ Zarasuose (trečioji vieta), 2009 m. – Vilniuje surengtoje respublikinėje tautodailės parodoje, skirtoje Lietuvos tūkstantmečiui, 2011 m. – pirmojoje taikomosios dailės parodoje-konkurse ,,Iš Džiugo sakmių“ Telšiuose, 2012 m. – tautodailės regioninėje parodoje ,,Aukso vainikas“ Molėtuose (trečioji vieta), 2013 m. – tautodailės regioninėje parodoje ,,Aukso vainikas“ Ignalinoje (antroji vieta), 2014 m. – rajoninėje liaudies meno parodoje Zarasų krašto muziejuje, 2015 m. – respublikinėje liaudies meno parodoje ,,Pavasario švenčių simboliai“, 2017 m. – Visagino kultūros centro parodų salėje, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, 2019 m. – Seimo II rūmų 3 a. galerijoje, 2020 m. – Ignalinos krašto muziejuje.

Amatų centre Antazavės dvare paroda eksponuojama iki balandžio 12 d.

Būtina išankstinė registracija. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje http://www.zarasumuziejus.lt/?p=7504#more-7504.

Kviečiame apsilankyti.

Vilma Mickutė, Amatų centro Antazavės dvare vadovė.

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622