Liaudiškių piliakalnis

Yra 0,3 km į vakarus nuo Liaudiškių kaimo, 0,6 km į šiaurės vakarus nuo Balto ežero šiaurinio kranto (Zarasų sen.).

Piliakalnis yra medžiais apaugusios kalvos pietrytinėje pusėje. 10 – 11 m aukščio rytiniai ir vakariniai jo šlaitai yra statūs. 60 x 35 m dydžio viršūnės aikštelė yra stačiakampio plano. Jos pakraščiai ir viršutinė šlaitų dalis apardyta 1915 – 1917 metais čia įrengiant apkasus bei įtvirtinimus. Aikštelėje, šiaurės rytinėje ir pietvakarinėje papėdėje išlikusiame kultūriniame sluoksnyje rasta lipdytinės brūkšniuotosios, lygiosios ir grublėtosios keramikos fragmentų, geležies šlako, gyvulių kaulų. Brūkšniuotosios keramikos kultūros piliakalnis naudotas I t-mečio pirmoje pusėje. 1972 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai. Radiniai saugomi Lietuvos muziejuose. 1978 m. nustatytos, o 1994 m. pakoreguotos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 8,0 ha.

 

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622