Kultūros paveldas

Zarasų mieste

1. Zarasų miesto centrinės dalies gatvių tinklas, Sėlių aikštės planas

2. Senojo gatvės grindinio atkarpa

3. Obeliskas, skirtas Kaunas – Daugpilis kelio nutiesimui

4. Gydytojo, antropologo, kultūros veikėjo Dominyko Bukonto kapas

5. Karių – savanorių kapai Zarasuose 

6.  Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių kapinės

7. Skulptūra “Šv. Jonas Nepomukas“

8. Paveikslas “Marija su kūdikiu”

9. XIX a. ornamentuotas kryžius Zarasų Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčios šventoriaus vartuose

10. Ikona “Kristaus prisikėlimas su šventinėmis scenomis”

11. Ikona “Apsireiškimas”

12. Paminklinė lenta sovietų teroro aukų atminimui

13. Paminklinis akmuo bolševikų egzekucijų aukoms atminti

14. Paminklinė lenta 9 politinių kalinių atminimui

15. Paminklinė lenta 1941 m. nužudytiems 3 politiniams kaliniams

16. Mūrinis namas

17. Nepriklausomybės paminklas Zarasų miesto karių – savanorių kapinėse

18. Mūrinė koplytėlė su Jėzaus Nazariečio ir Marijos skulptūromis

19. Buvusi gimnazija

20, Buvusi pirmoji Zarasų miesto mokykla

21. Šaulių namai

22. Gydytojo, antropologo D. Bukonto namas

23. Medinis namas

24. Mūrinis namas

25. Mūrinis namas

26. Mūrinis sandėlis

27. Medinis namas

28. Medinis namas

29. Mūrinis namas su priestatu

30, Mūrinis namas

31. Mūrinis pastatas

32. Zarasų Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia

33. Medinis namas

34. Mūrinis namas

35. Medinis namas

36. Mediniai stačiatikių maldos namai

37. Mūriniai stačiatikių maldos namai

38. Mūrinis namas

39. Buvusi Zarasų apskrities ligoninė

40. Medinis namas

41. Mūrinis namas

42. Buvusi rajono centrinė ligoninė

43. Dekoratyvinis kryžius

44. Ornamentuotas kryžius

45. Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra

46. Ornamentuotas kryžius

47. Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra ir horeljefinėmis figūromis

48. Ornamentuotas kryžius

49. Stogastulpis su Rūpintojėliu

50. Stogastulpis su horeljefine skulptūra

51. Stogastulpis su horeljefine A. Žilėno skulptūra

52. Stogastulpis su Rūpintojėliu

53. Stogastulpis su moters skulptūra (J. Knabiko antkapinis paminklas)

54. Stogastulpis su horeljefine J. Andriūno skulptūra

55. Koplytstulpis Ukmergės kaliniams

56. Paminklas gydytojui, antropologui Dominykui Bukontui

57. Skulptūra „Metamorfozė“

58. Kapai, kuriuose palaidoti kariai – savanoriai, 1919-1923 m. žuvę už Lietuvos nepriklausomybę

59. Pirmojo pasaulinio karo vokiečių ir rusų karių kapinės

60. Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo, Marijos, angelų, archangelų skulptūromis

61. Senosios sentikių kapinės

62. Senosios žydų kapinės

63. Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra

64. Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra

65. Koplytstulpis su Šv. Jono Nepomuko skulptūra

66. Koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra

67. Skulptūra “Elniažuvė”

Kultūros paveldo Zarasų mieste nuotraukų autorius Vasilijus Kukonenko

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622