2020 METŲ VADOVO UŽDUOTYS

2020 metų Muziejaus direktoriaus užduotys:

1. Įgyvendinti 2020 metų Kultūros plėtros programos (kodas 08) priemones.

2. Užtikrinti Muziejaus rinkinių pildymą, skaitmeninimą, eksponatų išsaugojimą.

 3. Užtikrinti Zarasų krašto muziejaus lankomumo augimą ne mažiau kaip 2,0 proc.

4. Įgyvendinti Lat–Lit–By programos projekto ,,A Living History“ (Lat–Lit–By) 2019 m. numatytas veiklas ir laiku pateikti ataskaitą Zarasų rajono savivaldybės administracijai.

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Ilona Vaitkevičienė
Įmonės kodas: 190221622