Mūrinė koplytėlė su Jėzaus Nazariečio ir Marijos skulptūromis

Šaltupės g., Zarasai. Apsauginė zona – 32,58 m2, užima 97,67 m2 plotą. Pastatyta 1824 m., 1968 m. nugriauta.
Atsatatyta 1992 m. Jėzaus Nazariečio skulptūros autorius – Petras Kochanka.

Šaltupės koplytėlė stovėjo šiaurinėje Zarasų miesto dalyje, prie Šaltupės gatvės. Koplytėlę 1824 m. pastatė Antanas Zarenbergas. Ji buvo iš plytų, tinkuota ir baltai nudažyta. Viršuje, po stogeliu, buvo nedidelė arkos formos anga, kurioje stovėjo Kristaus statulėlė. Žmonės šią statulėlę laikė stebuklinga. Apie koplytėlės atsiradimą sklando įvairių pasakojimų.

Pasakojama, kad vieną audringą dieną žaibas trenkęs į bažnyčią, ir ji buvusi nuversta į ežerą. Šalia bažnyčios stovėjusi bei stebuklingos galios turėjusi Kristaus statulėlė išplaukė į vandens paviršių. Toje vietoje, prie Šaltupės šaltinėlio, parapijiečiai pastatė mūrinę koplytėlę, į kurią perkėlė minėtą statulėlę. Dar viena priežastis koplytėlei atsirasti galėjo būti Šaltupės upelis, vietinių pasakojimu, jo vanduo yra gydantis. 1960 m. liepos 10 d. Zarasų rajono valdžia leidžia kun. A.Juškai Šaltupės koplytėlę pabaigti aptverti akmenine tvora. Deja, ji buvo neilgai.

1965 m. liepos 1 d. Zarasų miesto darbo žmonių deputatų taryba priėmė nutarimą nugriauti šią koplytėlę, esančią M. Melnikaitės gatvėje, dėl gatvės rekonstrukcijos. 1965 m. gruodžio mėnesį, naktį iš 28 į 29 d. koplytėlė buvo išsprogdinta. 1992 m. kun. V. Kapočiaus rūpesčiu koplytėlė buvo atstatyta.

 

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Ilona Vaitkevičienė
Įmonės kodas: 190221622