Paslaugų kainos

Bilietų kainos

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Mato vnt. Paslaugos kaina (PK)

(Eur)

 

1. Paslaugų kainos Zarasų krašto muziejuje:

1.1. Ekspozicijų ir parodų lankymas

(D. Bukonto g. 20, Zarasai; D. Bukonto g. 1, Zarasai; Ąžuolo g. 14, Stelmužės k.,

Imbrado sen., Zarasų r. sav.; Pažiegės 13, Pažiegės k., Dusetų sen., Zarasų r. sav. )

1.1.1. ekspozicijos ir laikinos parodos lankymas

suaugusiajam

1 asmeniui 2,50
1.1.2. ekspozicijos ir laikinos parodos lankymas

mokiniui, studentui, senjorui

1 asmeniui 1,50
1.1.3. visų ekspozicijų ir laikinų parodų lankymas

suaugusiajam

1 asmeniui 7,50
1.1.4. visų ekspozicijų ir laikinų parodų lankymas

mokiniui, studentui, senjorui

1 asmeniui 4,50
1.1.5. Fotografavimas 1 asmeniui 3,00
1.2 Šarūno Saukos ir Nomedos Saukienės galerijos lankymas (D. Bukonto g. 1, Zarasai)
1.2.1 galerijos lankymas suaugusiajam 1 asmeniui 6,00
1.2.2. galerijos lankymas mokiniui, studentui, senjorui 1 asmeniui 3,00
1.2.3. Fotografavimas 1 asmeniui 3,00
1.3 Edukacinių užsiėmimų, amatų demonstravimų ir mokymų kainos
1.3.1. tradicinio amatų meistro vedamas edukacinis

užsiėmimas suaugusiajam

1 asmeniui 5,00
1.3.2 tradicinio amatų meistro vedamas edukacinis

užsiėmimas mokiniui, studentui, senjorui

1 asmeniui 3,00
1.3.3. tradicinio amato demonstravimas suaugusiajam 1 asmeniui 3,00
1.3.4. tradicinio amato demonstravimas mokiniui,

studentui, senjorui

1 asmeniui 2,00
1.3.5. teminis edukacinis užsiėmimas suaugusiajam 1 asmeniui 2,50
1.3.6. teminis edukacinis užsiėmimas mokiniui,

studentui, senjorui

1 asmeniui/

1 mokymas

1,50
1.3.7. mokymai amatų centrų vadovams ir

specialistams

1 asmeniui/

1 mokymas

10,00
Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Mato vnt. Paslaugos kaina (PK)

(Eur)

1.3.8. mokymai amatininkams, ketinantiems gauti

sertifikatą amatų mokymams organizuoti ir

dirbti su sertifikuotomis mokymo programomis

1 asmeniui/

1 mokymas

10,00
1.3.9. mokymai amatininkams, ketinantiems

sertifikuoti gaminamus produktus

1 asmeniui/

1 mokymas

10,00
1.4. Gido paslauga
1.4.1. ekskursija muziejuje lietuvių kalba (mokiniams

iki 25 asmenų, suaugusiems iki 15 asmenų

Iki 30 min. 8,00
1.4.2. ekskursija muziejuje užsienio kalba

(mokiniams iki 25 asmenų, suaugusiems iki 15

asmenų grupei)

Iki 30 min. 15,00
1.4.3. ekskursija muziejuje lietuvių kalba muziejuje ir

mieste (mokiniams iki 25 asmenų, suaugusiems

iki 15 asmenų grupei)

Iki 90 min. 30,00
1.4.4. ekskursija užsienio kalba muziejuje ir mieste

(mokiniams iki 25 asmenų, suaugusiems iki 15

asmenų grupei)

Iki 90 min. 45,00
1.5. Eksponatų skenavimas ir vaizdų naudojimas
 

 

1.5.1.

nesuskaitmeninto eksponato vaizdo (skenavimas) (žemos skiriamosios gebos (iki

100 dpi) ir mažų parametrų (iki 800 pikselių) išdavimas naudojimui, be teisės

publikuoti:

1.5.1.1. pažintiniams, mokslo ir kultūros

tikslams

1 eksponatas 2,00
1.5.1.2. komerciniams tikslams 1 eksponatas 10,00
1.5.2. leidimo publikuoti eksponatus išdavimo paslauga:
1.5.2.1. pažintiniams, mokslo ir kultūros

tikslams

1 eksponatas 0,00
1.5.2.2. komerciniams tikslams 1 eksponatas 10,00
1.6. Kitos paslaugos
1.6.1. už naudojimąsi konferencijų sale 1 valanda 20,00
1.6.2. už naudojimąsi konferencijų sale su įranga 1 valanda 30,00
1.6.3. už naudojimąsi patalpomis, skirtomis

edukaciniams užsiėmimams

1 valanda 15,00
1.6.4. fotografavimas ir filmavimas komerciniais

tikslais

1 asmeniui 15,00
1.6.5. už naudojimąsi žiedimo staklėmis 1 valanda 3,00
1.6.6. už naudojimąsi degimo krosnimi 9 val. deginimo ciklas 110,00
 

 

1.6.7.

 

muziejinės medžiagos paieška:
1.6.7.1. pažintiniams, mokslo ir kultūros

tikslams

1 byla 0,00
1.6.7.2. komerciniams tikslams 1 byla 10,00
1.6.8. istorinės medžiagos parengimas 1 teksto lapas 2 300 spaudos ženklų 30,00
1.6.9. tualeto mokestis 1 asmeniui 0,50

Kitos paslaugos

Patalpų nuoma renginiui Zarasų krašto muziejuje 

(1–50 asmenų 1 valanda)

Kaina
Patalpų ruošimas renginiui  10,00
Renginys su technine įranga  25,00
Renginys be techninės įrangos  15,00
Patalpų nuoma renginiui Zarasų krašto muziejuje (51 ir daugiau asmenų 1 valanda)
Patalpų ruošimas renginiui  15,00
Renginys su technine įranga  30,00
Renginys be techninės įrangos  20,00
Patalpų nuoma renginiui Stelmužės bažnytinio meno muziejuje (1–50 asmenų 1 valanda)
Patalpų ruošimas renginiui  10,00
Renginys su technine įranga  30,00
Renginys be techninės įrangos  20,00
Santuokos registravimas su fotosesija  50,00
Santuokos registravimas be fotosesijos  40,00
Patalpų nuoma renginiui Stelmužės bažnytinio meno muziejuje (51 ir daugiau asmenų 1 valanda)
Patalpų ruošimas renginiui  15,00
Renginys su technine įranga  35,00
Renginys be techninės įrangos  25,00
Santuokos registravimas su fotosesija  50,00
Santuokos registravimas be fotosesijos  40,00
Kitos paslaugos
Bilietas į klasikinės muzikos koncertą suaugusiems 2,00
Bilietas į klasikinės muzikos koncertą mokiniams, studentams, pensininkams 1,00
Bilietas į populiariosios muzikos koncertą suaugusiems 3,00–6,00 (nustatoma Direktoriaus įsakymu pagal paslaugos honoraro dydį)
Bilietas į populiariosios muzikos koncertą mokiniams, studentams, pensininkams 1,50–3,00 (nustatoma Direktoriaus įsakymu pagal paslaugos honoraro dydį)

 

Nuomojant patalpas ilgiau kaip 1 valandą, už kiekvieną papildomą valandą taikoma 50 proc. nuolaida.

Gido paslaugos

Muziejus teikia ekskursijų vadovų paslaugas Kaina
Gido paslaugos Zarasų krašto ir Stelmužės bažnytinio meno muziejuose (grupei iki 20 asmenų) suaugusiems 8,00 €
Gido paslaugos Zarasų krašto ir Stelmužės bažnytinio meno muziejuose (grupei iki 20 asmenų) mokiniams, studentams, pensininkams 4,00 €
Gido paslaugos Zarasų krašto ir Stelmužės bažnytinio meno muziejuose (grupei per 20 asmenų) suaugusiems 10,00 €
Gido paslaugos Zarasų krašto ir Stelmužės bažnytinio meno muziejuose (grupei per 20 asmenų) mokiniams, studentams, pensininkams 5,00 €
Gido paslaugos Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (grupei iki 20 asmenų) suaugusiems 5,00 €
Gido paslaugos Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (grupei iki 20 asmenų) mokiniams, studentams, pensininkams 2,00 €
Gido paslaugos Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (grupei per 20 asmenų) suaugusiems 6,00 €
Gido paslaugos Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (grupei per 20 asmenų) mokiniams, studentams, pensininkams 3,00 €

Post a Comment

II – V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 17:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorė: Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Vilma Mickutė
Įmonės kodas: 190221622