Zarasų krašto muziejus

EUROPOS ŽYDŲ KULTŪROS DIENOS MINĖJIMO RENGINIAI

Al Jaffee_plakatasZarasų krašto muziejus

(D. Bukonto g. 20, Zarasai)

2016 m. rugsėjo 2 d. (penktadienis), 13 val.

 

13.00 val. – garsaus amerikiečių satyrinio žurnalo ,,MAD" iliustratoriaus Al Jaffee, kurio vaikystė (1927 – 1933 m.) prabėgo Zarasuose, darbų reprodukcijų parodos atidarymas.

13.30 val. – koncertas ,,Susitikimas su giesmėmis įvairiomis kalbomis“. Dalyvauja vokalistė Esti Kenan-Ofri (Izraelis) ir perkusininkas Arkadijus Gotesmanas (Vilnius).

         

Apie parodą

Šios parodos iliustracijos yra Al Jaffee autoriniai darbai, įtraukti į Mary-Lou Weisman knygą ,,Pašėlęs Al Jaffee gyvenimas,” kuri pirmiausiai buvo išleista leidykloje HarperCollins Publishers. Rašytoja Mary-Lou Weisman nuo 2010 m. turi šios knygos autorines teises (©2010).  Naujoms iliustracijoms minėtai knygai autorines teises nuo 2010 m. turi ir Al Jaffee (©2010). Leidyklos HarperCollins Publishers ir Al Jaffee maloniu sutikimu šių iliustracijų reprodukcijos leidžiamos naudoti parodoje Zarasų krašto muziejuje. Muziejui suteiktos teisės apriboti šių reprodukcijų naudojimą. Iliustracijų kokybiškas reprodukcijas pagamino UAB ,,Neostandartas” Vilniuje. JAV įkurta nepelno organizacija “Remembering Litvaks, Inc.” (,,Prisimenant litvakus”, Inc.) skyrė lėšas apmokėti už atliktus darbus. Užrašus po reprodukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis sukūrė Aldona ir Philip Shapiro.

 

Al Jaffee biografija

Al Jaffee

            Al Jaffee gimė 1921 m. JAV, Džordžijos valstijos Savanos mieste (Savannah, Georgia).  Jo tikrasis vardas – Abraham Jaffee.  Vykstant Antrajam pasauliniam karui, tarnybos JAV karinėse pajėgose metu, jis savo vardą pasikeitė į Allan Jaffee ir šiandien jis žinomas “Al” Jaffee vardu.

            Al motina Mildred Gordon Jaffee gimė Zarasuose (jos tikrasis vardas – Michle Gordon).  1913 m. laivu iš Liepojos ji pasiekė Niujorką.  Al tėvas Morris Jaffee, tikėtina, yra taip pat gimęs Zarasuose.  Morris atvyko į Niujorką 1905 m.  Kai 1917 m. JAV pradėjo kariauti Pirmajame pasauliniame kare, Morris atliko karinę tarnybą JAV karinėse pajėgose. Jis buvo paimtas į nelaisvę ir tapo karo belaisviu.  Patirtys kare sukėlė jam neapykantą smurtui.

            Morris ir Mildred susituokė 1919 m. ir 1920 m. pora persikėlė į Savanos miestą, Džordžijos valstijoje.  Ten 1921 m. gimė Al. Greitai po to gimė jo trys jaunesnieji broliai. 1927 m. Mildred Jaffee su keturiais vaikais nusprendė grįžti į savo gimtuosius Zarasus.

           Morris, norėdamas išvengti nesutarimų su Mildred, tam nekliudė.  Mildred su vaikais nuvyko į Niujorką ir iš ten jie nukeliavo į Berlyną, Memelį (Klaipėdą), Kauną, o iš Kauno autobusu atvyko į Zarasus. Praėjus maždaug metams, Morris įkalbėjo Mildred sugrįžti su vaikais į JAV.  Tačiau 1929 m. Mildred su keturiais vaikais vėl sugrįžo į Zarasus.

            Pokalbio su savo biografe Mary-Lou Weisman metu Al save pavadino ,,atgaliniu imigrantu” – tuo metu, kada daugelis iš Lietuvos persikėlė į JAV, jis keliavo priešinga kryptimi.  1920 m. Savanos mieste buvo elektra, tualetai namuose, asfaltuotos gatvės, kino teatrai ir laikraščiai su kasdien leidžiamais karikatūriniais pasakojimais, vadinamais “comic strips” – komiškų piešinių serija.  Tuo tarpu Zarasai nuo paskutiniųjų 19-tojo amžiaus metų buvo mažai pasikeitę.

            Vietiniams Zarasų vaikams Al buvo keistas pašalietis. Vyravo kalbų įvairovė – lietuvių, rusų, lenkų ir jidiš. Vis dėlto jis greitai prisitaikė prie gyvenimo Zarasuose.  Vaikai susikūrė savų pramogų, ir visas miestas buvo jų ,,žaidimų aikštele”. Štai tokioje terpėje Al ir jo brolis Harry išsiaugino savo kūrybinius talentus. Lig šiol Al Zarasuose praleistus vaikystės metus vadina vienais iš laimingiausių savo gyvenime.

        1932 m. Al motina su vaikais persikėlė gyventi į Slabodką, šimtmečius gyvuojančią žydų bendruomenę Kauno miesto Vilijampolės priemiestyje. 1933 m. sausį, Hitleriui atėjus į valdžią kaimyninėje Vokietijoje, Al tėvas Morris surinko lėšų gelbėjimo misijai. Mildred leido Morris išsivežti į JAV tik tris vyresniuosius vaikus.  Morris, Al, Harry ir Bernard sėdo į traukinį Kaune – tai buvo paskutinis kartas, kada jie matė Mildred. Kad išvengtų kelionės per nacių kontroliuojamą Vokietiją, jie pasiekė Niujorką per Švedijos miestą Gotenburgą (Gothenburg).

            Grįžus į JAV, Al polinkis piešti susilaukė didesnio pripažinimo. 1935 m. rugsėjo mėnesį jis laimėjo piešimo konkursą, kuris atvėrė duris į Fiorella H. La Guardia muzikos ir dailės vidurinę mokyklą.

            Al senelis Chaim mirė 1933 m. gruodžio mėnesį. Mildred ir jos jauniausias sūnus Israel David grįžo į Zarasus, kur ji praleido likusius metus mokydama anglų kalbos.  Kai 1939 m. rugsėjo mėnesį Vokietija ir TSRS užpuolė Lenkiją, Morris stengėsi žūtbūt parsivežti atgalios į JAV savo jauniausiąjį sūnų David. Kažkokiais būdais buvo gauta lėšų jį išgelbėti. David sugebėjo pasiekti Antverpeno uostą Belgijoje ir iš ten laivu 1940 m. balandžio mėnesį parvyko į Niujorką (kitą mėnesį Vokietija įsiveržė ir užkariavo Belgiją).

            Mildred pasiliko Zarasuose.  Manoma, jog ji buvo nužudyta Zarasuose 1941 m.  birželio 26 d. arba1941 m. rugpjūčio 26 d., kuomet dauguma Zarasų ir šio rajono miestelių žydų buvo nužudyti į šiaurės vakarus nuo Degučių esančiame Krakynės miške.

            Al, talentingo karikatūristo, populiarumas nuolat augo. Menininkas piešia šaržus, kurie yra arba labai juokingi, arba išreiškia politinius komentarus.  1955 m. Al Jaffee pradėjo dirbti Niujorke leidžiamame politiniame ir satyriniame žurnale ,,MAD.”  Jis iki šių dienų tęsia savo darbą.  Al su žmona Joyce gyvena Manhetene (Niujorko priemiestis). 

 Parengta pagal p. Aldonos ir Philip Shapiro informacija

Dainininkė Esti Kenan-Ofri studijavo Izraelyje šokį ir muziką, o JAV – choreografiją. Menininkė ilgą laiką reiškėsi šokio mene, bet itin daug pasiekė kaip vokalistė. Ji yra diplomuota arabų muzikos žinovė, gerai išmano sefardų (žydų, gyvenusių Ispanijoje ir Portugalijoje iki jų išvarymo XV a. pabaigoje, palikuonys) muzikos tradicijas. Įkvėpti šios dainininkės, kūrinių jai parašė kompozitoriai Luciano Berio, Andre Hajdu, Betty Olivero, Noamas Sherifas, Odedas Zehavi, Piris Eliyahu, Markas Kopitmanas. Esti Kenan-Ofri bendradarbiauja su „Kol-Tof Duo“, „Kol Oud Tof Trio“, „East-West Ensemble“, arabiškos muzikos orkestru „Tangier“. Pastaruoju metu ji yra pasiaukojusi muzikos komponavimui. Menininkės kūriniai skamba svarbiausiuose Izraelio festivaliuose. Esti koncertavo Vroclavo ir Krokuvos festivaliuose Lenkijoje, Venecijos bienalėje, Taipėjuje, Monrealyje.

Vienas kūrybingiausių Lietuvos perkusininkų Arkadijus Gotesmanas džiazo scenoje debiutavo 9-ajame dešimtmetyje. Jis bendradarbiavo su daugybe įvairių krypčių muzikantų, tarp jų – Rolandu Dahindenu, Viačeslavu Gaivoronskiu, Arkadijumi Šilkloperiu, Julianu Josephu, Johnu Zornu, Jacku Sironu, Franku Londonu, Anthony Colemanu, Charlesu Gayle’u, Timu Daisy, Joey Baronu, Barry Guy ir kitų. Jis muzikuoja Vilniaus džiazo orkestre, trio „ACCOsax Freeminded“ , taip pat – su Juozu Kuraičiu ir Eugenijumi Kanevičiumi. Menininkas groja ne tik džiazą, bet ir naujausią akademinę muziką, rašo scenarijus muzikiniams performansams ir instaliacijoms, kuria ir įrašinėja muziką teatrui, atlieka ją spektakliuose, gyvai garsina nebylius kino filmus, rengia projektus su šokėjais. Teatrinė raiška perkusininką itin traukia. 2010-aisiais jis pakvietė publiką į savo pirmąjį autorinį monospektaklį ,,Dievo žmogaus istorija“ (režisierius Adolfas Večerskis), 2012 m. pristatė autorinį projektą „Perkusiniai atvirukai“, parengtą kartu su vaizduojamojo meno kūrėjais Linu Liandzbergiu ir Artūru Valiauga. Arkadijus bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu dramos teatru, „Meno fortu“, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatru, rengia su aktoriais literatūrinius skaitymus. Jis įrašė kompaktinį diską kartu su poetu Rolandu Rastausku, yra išleidęs solinį albumą ,,J. Brodsky in memoriam“, įkvėptą poeto eilių. Akademinės muzikos scenoje Arkadijus bendradarbiavo su dainininkais Liora Grodnikaite, Judita Leitaite, Vladimiru Prudnikovu, violončelininku Davidu Geringu, pianistu Petru Geniušu, chorais „Polifonija“, „Jauna muzika“, „Brevis“, kompozitoriais Šarūnu Naku, Gintaru Sodeika, Zita Bružaite ir kitais įvairių žanrų menininkais bei kolektyvais. Savo kūrinius perkusininkui dedikavo Viačeslavas Ganelinas ir Osvaldas Balakauskas. A. Gotesmanas taip pat yra Vilniaus klezmerių orkestro įkūrėjas ir narys, klezmerių muzikos festivalio rengėjas.

            

Renginio organizatorius –  Zarasų krašto muziejus

Partneriai: Zarasų rajono savivaldybė 

                  Ponai Aldona ir Philip Shapiro (JAV)

Rėmėjai: Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos

Amerikos nepelno organizacija ,,Remembering Litvaks, Inc.” (,,Prisimenant litvakus, Inc.”)

Parodos gamyba – Neostandartas, UAB (Vilnius)

Parodos etiketažas – ponai Aldona ir Philip Shapiro (JAV)

 

Rugsėjo 3 ir 4 d.

            Ekskursijos į Zarasų rajono miestelius, kuriuose iki 1990 m. gyveno didžiausios žydų bendruomenės (Zarasai, Dusetos, Salakas ir Kuitenių kaimas) bei žydų masinių žudynių vietą Krakynėje.

            Išvykimas 9 val. nuo Zarasų rajono savivaldybės pastato.

 

Registracija į ekskursijas iki rugsėjo 1 tel. (8 385) 52 456, 52 596 arba el. p. muziejus@zarasai.lt     

 

 

Ekskursijų organizatorius – Zarasų krašto muziejus

Rėmėjas – Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos

 

 

Renginys ir ekskursijos nemokami. Maloniai kviečiame dalyvauti.

 

kpd

zarasai

Zarasų rajono savivaldybė

 

 Vasilijus Trusovas, kolekcijų saugotojas-kultūrinių renginių koordinatorius

 

II – V 10:00 – 18:00
VI 10:00 – 16:00

D. Bukonto g. 20 32132, Zarasai

Direktorius: Arvydas Veikšra
Įmonės kodas: 190221622